ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:

 

Α. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ergastirioskiwnkouzaros.com χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο χωρίς τη ρητή συναίνεσή του.

Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να δύναται να πραγματοποιεί παραγγελίες και τυχόν καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletter) που αποστέλλει η επιχείρηση, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την επιχείρηση, καθώς και τις αγορές του και να τύχει στο μέλλον προνομίων, συναινεί ρητά μέσα από την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην επιχείρηση ώστε να καταστεί πελάτης της. Επιπλέον, η επιχείρηση δύναται να αρχειοθετεί τις τυχόν αγορές των χρηστών/επισκεπτών της προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της, ενώ παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες/επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στις τυχόν παραγγελίες τους.

Για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί κάθε εύλογο μέτρο προστασίας. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων δίχως εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Β. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την επιχείρηση πραγματοποιείται με την ρητή συγκατάθεσή του χρήστη, για τους κάτωθι σκοπούς:

  1. Η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος να πραγματοποιούν παραγγελίες
  2. Να λαμβάνουν στο μέλλον ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletter) για θέματα που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες
  3. Η μελλοντική επικοινωνία ή ενημέρωσή τους σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης και η μελλοντική παροχή προνομιακών υπηρεσιών αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος
  4. Προκειμένου η επιχείρηση να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την επιχείρηση και, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται κατά το βέλτιστο οι παραγγελίες τους.

Δε διανέμεται σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί μας οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες.

Γ. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα τυχόν προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη που δεν είναι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών.

β) προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της.

γ) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο Διαδίκτυο ή του κοινού.

Δ. Προστασία Δεδομένων

Η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες.