«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ……ΜΕΓΑΣ !!!» ΜΕΡΟΣ Γ’

ΜΕΡΟΣ Γ’ Κτυπώντας μια στο καρφί και μια στο πέταλο των κατορθωμάτων του Αλεξάνδρου συνεχίζει στο Νέο Αιώνα και ο Ελευσίνιος μαθητής του Μπράχαλη Χρήστος Κόντος παίζοντας: «την απόδρασιν του Μακεδόνος»...

Continue reading